CLARIN-PL w praktyce badawczej

CLARIN-PL to polskie konsorcjum naukowe, będące częścią ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure), udostepniającej zasoby językowe oraz elektroniczne narzędzia do automatycznego przetwarzania języka, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach opartych na gromadzeniu i analizie dużych ilości tekstowych materiałów źródłowych.

Warsztaty będą poświęcone wykorzystaniu narzędzi i zasobów językowych w pracach badawczych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zapraszamy pracowników naukowych do udziału w zajęciach, podczas których będą mogli zapoznać się m. in. z systemami do klasyfikacji tekstu, analizy korpusów mowy, wspomagającymi tworzenie słowników dziedzinowych na podstawie tekstów oraz do badań związanych z nazwami własnymi i indeksami, które stanowią pomoc w pracach leksykograficznych. W zakres warsztatów wejdą takie zagadnienia, jak: gromadzenie i udostępnianie korpusów oraz możliwość wykorzystania narzędzi CLARIN-PL w pracy naukowej w różnych dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych (przegląd narzędzi, zasobów i aplikacji – potencjalne zastosowania).

Wszystkie narzędzia CLARIN zobaczyć można tu: Zasoby CLARIN.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naukowców, których interesuje wykorzystanie nowych metod, technik i narzędzi w praktyce badawczej. Wcześniejsza znajomość zagadnień z zakresu lingwistyki korpusowej nie jest wymagana. Dostęp do opracowanych narzędzi i zasobów językowych oraz wykorzystanie technologii językowych w naukach humanistycznych otwierają nowe ścieżki działań w badaniach literaturoznawczych i językoznawczych oraz w pracach leksykograficznych i translatologicznych.

Materiały z poprzednich szkoleń CLARIN dostępne są tu: Materiały ze szkoleń.